Analizy statystyczne

Analizy statystyczne odnoszą się do narzędzi i technik, które nadają sens danym, pomagając wyciągając ilościowe wnioski, rozwiązania i podawać dowody. Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje to inspekcję, czyszczenie i przekształcanie danych w celu wygenerowania przydatnych i istotnych wyników, które są poparte naukowym i matematycznym rygorem. Pomoc, którą zapewniają firmy wykonujące analizy statystyczne, dotyczą ogólnej analizy danych od małych pakietów danych do przetwarzania dużych i złożonych zestawów danych, modelowania statystycznego (szczególnie w kontekście biznesu), poprzez zastosowanie i analizę do raportu końcowego, szeregów czasowych, badań symulacyjnych, analizy danych podłużnych, modeli przeżycia i testów randomizacyjnych. Oferowane przez firmy statystyczne usługi analizy statystycznej odblokują prawdziwy potencjał Twoich danych i pomogą Tobie i twojej organizacji zrealizować korzyści z tym związane!

Analizy statystyczne to też statystyki podsumowujące

Ważny aspekt statystyki opisowej, statystyki podsumowujące są używane do podsumowania i przekazania największej ilości danych w najprostszy możliwy sposób. Statystyki podsumowujące dają ważne wnioski z danych, dzięki czemu idealnie nadają się do prezentacji wyników w prosty i skuteczny sposób, czy to w ramach prezentacji, raportu lub plakatu. Wyniki można dopasować do indywidualnych potrzeb i zestawu danych.

Eksploracyjne analizy statystyczne

Poszukiwacze z imienia i odkrywcy z natury. Eksploracyjne analizy statystyczne, zamiast być zdefiniowanym zestawem narzędzi lub technik, jest filozofią statystyczną mającą na celu wykorzystanie pełnego potencjału danych bez przypisywania ścisłych modeli lub przyjmowania założeń. Eksploracyjne analizy statystyczne pozwalają, by dane mówiły same za siebie, a dzięki technikom wizualizacji możemy określić, które modele mogą obowiązywać, jakie relacje mogą w nim istnieć i na jakie dalsze pytania mogą dawać odpowiedzi. Eksploracyjne analizy statystyczne pozwalają, by w idealny sposób zbadać i zrozumie, to co może być złożone i skomplikowane.

Formalne analizy statystyczne

Począwszy od testowania hipotez po modelowanie predykcyjne, formalne analizy statystyczne są najczystszą formą statystyk. Używane w przypadku odpowiedzi na konkretne pytania badawcze, analizy te uwzględniają wiele zmiennych i wymagają szczegółowego zrozumienia pytania oraz środowiska, w którym mają one zastosowanie.

Ważna uwaga

Najważniejszym aspektem każdej pracy statystycznej jest upewnienie się, że odpowiedź, której się poszukuje, może zostać rozwiązana za pomocą pytania, które się zadało i zebranych danych! Nie ma nic gorszego niż zbieranie danych, a następnie uświadomienie sobie, że nie odpowiadają one na pytanie, które chce się odpowiedzieć.

Analizy statystyczne sprawiają Ci kłopot? Skontaktuj się z ekspertami

Reply