Kotwienie konstrukcji zelbetowych do betonu

Kotwienie konstrukcji zelbetowych do betonu, czyli inaczej mocowanie elementów budowlanych za pomocą kotwi to jeden z elementów budowy obiektów. Kotwa to najczęściej poziomy pręt, którego zadaniem jest ściąganie elementów konstrukcji, np. przeciwległych słupów, czy filarów. Kotwa wykorzystywana jest także w sklepieniach.

Projektując kotwienie konstrukcji zelbetowych do betonu, zwraca się uwagę na jak najmniejszą głębokość osadzenia kotwi. Wszystko to poprzedzają odpowiednie pomiary i obliczenia. W tym celu potrzebne są programy obliczeniowe.

Program do obliczania belek stalowych

Profesjonalny program do obliczania belek stalowych powinien umożliwiać generowanie wykresów, lokalnego i globalnego ekstrema, a także podawać wyniki w określonych włóknach. Znaczenie ma także redystrybucja momentów gnących na belkach ciągłych.

Opracowanie i prezentacja wyników to istotne elementy w etapie projektowania, dlatego program do obliczania belek stalowych powinien to umożliwiać. Ważna jest także jego obsługa (interfejs przyjazny dla użytkownika) oraz elastyczność (możliwość prezentowania dokumentacji, dostosowanej do danych potrzeb).

Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej

W obrębie jednego narzędzia, SCIA Engineer możliwe jest także obliczenia statyczne konstrukcji stalowej. Pozwala na wykonywanie takich zadań jak proste schematy statyczne, ale także złożonych i wymagających projektów konstrukcji budowlanych.

Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej przy pomocy narzędzia mogą być liniowe, nieliniowe, ale także:

  • Lokalne nieliniowości,
  • Początkowe imperfekcje,
  • Analiza plastyczna,
  • Duże przemieszczenia (kable).

Żeby zweryfikować wszystkie możliwości rozwiązania, wystarczy pobrać bezpłatną wersję testową. Jest ona aktywna przez 30 dni i w tym czasie można zweryfikować wszystkie możliwości w obrębie modelowania, projektowania, analizy, a także generowania i prezentacji wyników. Narzędzie dostępne jest w kilku możliwych pakietach (modułach), więc można dopasować je do swoich indywidualnych potrzeb.